ฝาครอบสเตนเลส 3/4 นิ้ว 70 มม
7.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ฝาครอบสเตนเลส ท่อเฟฟอร์นิเจอร์ ใช้ในงานรั้ว งานประตู และงานอุตสาหกรรมทั่วไป หากท่านใดสนใจโปรดติดต่อ

โดยตรงที่  Pornsachol@yahoo.com หรือติดต่อที่ คุณ นันทวัฒน์ 081-4000726